CÔNG BỐ THÀNH LẬP CÔNG TY

Công Bố Đăng Ký Kinh Doanh

Đối tượng phải đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp

 • Thành lập mới doanh nghiệp
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có
 

Quy định về việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Căn cứ quy định tại điều 28 Luật Doanh nghiệp;
 • Căn cứ Điều 8c Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 9/1/2013 sửa đổi một số điều quy định thủ tục hành chính tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Căn cứ Điều 55, 56 Thông tư 01/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo đến doanh nghiệp về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Đối tượng phải đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp

 • Thành lập mới doanh nghiệp;
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có;
   

Lưu ý: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng công bố nội dung trong các trường hợp sau: doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hoặc chỉ cập nhật thông tin về mã ngành, nghề kinh doanh và mã ngành, nghề kinh doanh chính hoặc thực hiện đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanhhoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

2. Thời hạn đăng bố cáo

 • Đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp: trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua.
 • Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có trong công ty: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

 

3. Các phương thức đăng bố cáo
a) Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 • Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) và thanh toán phí theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào các buổi chiều từ 13g đến 17g hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và thực hiện đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Doanh nghiệp lưu giữ Giấy xác nhận về việc tiếp nhận đề nghị công bố thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh và Biên lai thu phí để làm căn cứ chứng minh việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
   

b) Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 

 • Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;
 • Số điện thoại hỗ trợ: 04-38489912.
   

c) Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

 • Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia www.dangkykinhdoanh.gov.vn; Chọn mục “Dịch vụ công”; Chọn “Bố cáo điện tử”; Chọn “Tạo bố cáo”.
 • Tìm kiếm doanh nghiệp cần đăng công bố, lựa chọn thông tin cần đăng, ngày đăng công bố.
 • Xác nhận và thanh toán phí theo quy định. Doanh nghiệp lưu giữ Phiếu xác nhận thanh toán để làm căn cứ chứng minh việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

4. Phí đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

 • Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính là 300.000 đồng/ 1 lần đăng công bố thông tin.
 • Đối với việc đăng thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có, quyết định giải thể: không thu phí do chưa có quy định.

 

5. Xử lý vi phạm đối với trường hợp không đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Các doanh nghiệp không thực hiện quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.