NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN

Những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp và trong suốt quá trình kinh doanh, vốn sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn số vốn pháp định.
 • Việc một số ngành nghề quy định mức vốn pháp định là nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và chủ nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề đó. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phái luôn giám sát số vốn sở hữu của doanh nghiệp để cảnh báo cho người tiêu dùng và chủ nợ khi vốn chủ sở hữu của DN có nguy cơ bị giảm sút dưới mức vốn pháp định và kịp thời có biện pháp quản lý cần thiết khi số vốn chủ sở hữu của DN giảm dưới mức vốn pháp định.
 

 

Vốn pháp địch là gì ?

 • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp và trong suốt quá trình kinh doanh, vốn sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn số vốn pháp định.
 • Việc một số ngành nghề quy định mức vốn pháp định là nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và chủ nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề đó. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phái luôn giám sát số vốn sở hữu của doanh nghiệp để cảnh báo cho người tiêu dùng và chủ nợ khi vốn chủ sở hữu của DN có nguy cơ bị giảm sút dưới mức vốn pháp định và kịp thời có biện pháp quản lý cần thiết khi số vốn chủ sở hữu của DN giảm dưới mức vốn pháp định.
 • Pháp Luật Việt Nam hiện nay có quy định một số ngành nghề phải có vốn pháp định như: kinh doanh ngân hàng, bảo lãnh chứng khoán, bảo hiểm, Dịch vụ bảo vệ, Kinh doanh bất động sản, Dịch vụ đòi nợ thuê,… Các quy định này thể hiện trong pháp luật chuyên ngành. Đối với việc thành lập DN kinh doanh những ngành nghề này thì trong hồ sơ ĐKKD phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành nghề đó.

 

Để việc đăng ký kinh doanh thành lập công ty thuận lợi, tránh mất nhiều thời gian, Elaw xin lưu ý đến Quý Doanh nghiệp những ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định như sau:

 

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Tổ chức tín dụng.

 • Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

 

Quỹ tín dụng nhân dân.

 • Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng
 • Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng

 

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

 • Công ty tài chính: 300 tỷ đồng
 • Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng

 

Kinh doanh bất động sản:

 • 6 tỷ đồng.

 

Dịch vụ đòi nợ:

 • 2 tỷ đồng.

 

Dịch vụ bảo vệ:

 • 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ).

 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

 • 5 tỷ đồng.

 

Sản xuất phim:

 • Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD.

 

Kinh doanh cảng hàng không.

 • Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
 • Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

 

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là công ty cảng hàng không.

 • Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
 • Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

 

Kinh doanh vận chuyển hàng không.

 • Vận chuyển hàng không quốc tế:
  • Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
  • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
  • Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
 • Vận chuyển hàng không nội địa:
  • Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
  • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
  • Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

 

Kinh doanh hàng không chung:

 • 50 tỷ đồng.

 
Tư vấn miễn phí xin liên hệ : 0962143403